26 września, godz. 16:00 – 18:00
Wojciech Bryś –  Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska UM w Bytomiu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych aktywnie działających w obszarze zapobiegania bezdomności zwierząt na spotkanie, którego celem jest przedstawienie i omówienie planowanych w roku 2023 konkursów ofert na realizację zadań publicznych Bytomia na podstawie Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, który niebawem zostanie uchwalony.
Ponadto w trakcie spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:
– omówienie nowych form współpracy w roku 2023,
– doświadczenia w codziennej działalności społecznej oraz problemy, które napotykane są w codziennej pracy,
– spraw różnych związanych z działalnością uczestniczących w spotkaniu organizacji pozarządowych.
Potwierdzenie przybycia na spotkanie prosimy kierować na adres mailowy: as@um.bytom.pl do dnia 22 września 2022 r.
 
Skip to content