11 CZERWCA 2022 O 16:00
„Życie kulturalne Bytomia w latach 1945-1970 w świetle wspomnień, artykułów prasowych i archiwaliów” to rozprawa doktorska Anny Meiser.
Autorka i badaczka traktuje rok 1945 jako czas wielkiego przełomu i nagłych, niejednokrotnie gwałtownych zmian w życiu górnośląskiego Bytomia. „Z miasta wcześniej niemieckiego stał się miastem polskim. Nastąpiła wymiana ludności. Odeszła zdecydowana większość niemieckich mieszkańców, przybyli polscy użytkownicy. W ciągu kolejnych lat dokonywały się procesy nie tylko gospodarcze związane z eksploatacją górniczą czy rozwojem przemysłu ciężkiego. Nowi bytomianie, którzy pozostawili swoje wspomnienia i serca w innych miejscach, tutaj tworzyli literaturę, sztukę, działali na rzecz rozwijania kultury. Bytom stał się miastem nowego zapisu.
Celem rozprawy jest opisanie procesu tworzenia się nowego zapisu miasta oraz dokonanie analizy życia kulturalnego Bytomia w powojennym dwudziestopięcioleciu.
Analizie i interpretacji zostały poddane teksty literackie, paraliterackie, egodokumenty, teksty kultury powstałe w latach 1945-1970. Dla dopełnienia obrazu tworzenia nowego zapisu miasta zebrano wspomnienia bytomian pamiętających omawiane czasy. Są to wspomnienia różnych grup mieszkańców ówczesnego Bytomia – przybyszów z Kresów Wschodnich, Polski Centralnej oraz Ślązaków (tych, którzy po II wojnie światowej nie opuścili miasta). Zapis wspomnień dołączony został do rozprawy w formie aneksu.”
Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa prezentująca wiersze bytomskich poetów z przeszłości, wyboru których dokonała autorka publikacji.
 
O autorce:
Anna Meiser jest nauczycielką bytomskich szkół. Karierę zawodową rozpoczęła jako animator społeczno-kulturalny, jednocześnie sprawując funkcję pedagoga szkolnego, specjalisty psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Jako reżyser teatru dzieci i młodzieży prowadziła Teatr Gwenderllech oraz Grupę Działań Twórczych „Dziupla” w MDK nr 1. Obecnie uczy historii i języka polskiego, pracuje w Szkole Podstawowej nr 26 w Miechowicach. Na jej pasje zawodowe składają się wszystkie zdobyte doświadczenia i kwalifikacje. Jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Rozprawę doktorską napisała pod opieką promotorów dr hab. Barbary Szargot prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dr Agnieszki Pobratyn (jako promotora pomocniczego). Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą. W życiu prywatnym uwielbia wiersze, książki i pamiętniki – oczywiście pisać. Kocha rozmawiać z ludźmi, bo każdy człowiek ma swoją historię. Obecnie pracuje nad pewnym projektem, ale o tym na razie cicho, sza…
Skip to content